Full 1
Full 1
نکات آموزشی و راهنماهای عملی

ایمنی کار با قلیاب

فرض دستورات زیر بر آشنایی خواننده با ایمنی قلیاب است. درصورت تازه وارد بودن دردنیایز صابون پیشنهاد می‌کنم ابتدا با مطالعه راهنما با اصول ایمنی کار با سود سوزآور آشنا شوید.

ابزار لازم

خیلی از ابزار مورد استفاده در صابون‌سازی کمثل دستکش و ترازو در هر آشپزخانه ایرانی پیدا می‌شود. ابزار ضروری و جنس این ابزار را در این قسمت بخواندید.

روغن‌ها

یک صابون‌ساز خوب باید بداند برای هر نیاز پوست چه روغنی استفاده کند و چگونه مي‌تواند روغن‌‌ها در دسترس خودش را با روغن یا روغن‌های نوشته شده در دستورها جایگزین کند.

کلیه محتوای آموزشی ارائه‌شده در وبسایت باغ عدن اعم از دستورها و راهنماها اوریجینال و تهیه شده توسط مدیریت سایت است. هرکجا برای درک بهتر مفاهیم و نکات عملی، از تصاویر کمک آموزشی منابع دیگر استفاده شده باشد، مطابق اصول حرفه‌ای، به فایل سایت منبع لینک و فالو داده شده است. چنانچه در نوشتن محتوا از فرمول‌های صابون‌سازی تنظیم شده توسط صابون‌ساز یا صابون‌سازان مجموعه‌ای دیگر الهام یا برداشت صورت گرفته باشد در متن ذکر و لینک داده شده است. 

error: متاسفانه شما نمی توانید این کار را انجام دهید!